Munisipale Register

1965 tot ca 2000

Die Munisipaliteit het Papegaaiberg se begraafplaas in 1963 van die N.G. Kerkraad oorgeneem. Vanaf hierdie datum hou die Munisipaliteit die grafregister op rekenaar.

Ter wille van volledigheid word 'n kopie van hierdie register van byna 13 000 name hier ingesluit. Die inligting oorvleuel tot 'n groot mate met die inligting in die Grootboek, maar vul dit ook gedeeltelik aan.