Grootboek

Aan die einde van 1998 het ek, as lid van die Genealogiese Genootskap van S. A. en die Stellenbosse Heemkring, begin interesseerd raak in die begraafplase van Stellenbosch en die distrik en toevallig gehoor  van 'n register van begrafnisse van die Gemeente Stellenbosch wat by die opsigter van die Papegaaiberg-begraafplaas bewaar word.   

Die Grafregister (Grootboek) 

Op navraag by die opsigter, mnr Van der Walt, wat ongeveer tot aan die einde van 1998 by die begraafplaas as opsigter aan diens was, toon hy toe aan my 'n grafregister (sg. Grootboek vanaf ca 1873), waarin die grafte volgens blok en nommer gerangskik is met eienaar en dan inskrywings van wie wanneer daar begrawe is. 

Die opsigter het gemeld dat hy die Grootboek daagliks nodig het in sy taak, vir begrafnisse in die ou deel van die begraafplaas, waar daar nog leŽ bespreekte persele was. Uit hierdie vlugtige ondersoek was dit duidelik dat die boek onvervangbare inligting bevat. Dit was egter verontrustend dat dit in daaglikse gebruik en in 'n baie swak toestand was en op so 'n kwesbare plek (die opsigtershuis) bewaar word.  Verdere pogings om weer 'n ondersoek van die boek te reŽl, het op niks uitgeloop nie. 

Die Verdwyning van die Grafregister (Grootboek) 

Pogings om 'n afskrif te maak van die grafregister (Grootboek) het gelei na mev Van Niekerk van die munisipale kantoor wat verantwoordelik is vir begrafnisreŽlings.  Van haar is verneem dat mnr Van der Walt die diens van die Stadsraad verlaat het.  Sy het toe onderneem om te sorg dat die Grootboek na haar kantoor kom sodat 'n fotokopie daarvan gemaak kon word.

Op 16 Mei 1999 kon twee fotokopieŽ gemaak word, een vir die Stadsraad  en een vir die Heemkring.  Lg. is gebind in drie volumes en aan die argivaris van die Stellenbosse Heemkring oorhandig vir bewaring. 

Enkele maande later het mev Van Niekerk my die ontstellende nuus meegedeel dat die oorspronklike Grootboek, saam met die grafregisters van die ander geloofsgenootskappe, almal gesteel is!  Daar was 'n suspisie dat die betrokke persoon sou probeer om geld daaruit te maak. 

Hierdie gesteelde Grootboek en die gesteelde grafregisters van ander denominasies en gelowe, het (tot 2009) nog nie weer te voorskyn gekom nie. 

'n Volledige transkripsie,  STBGB.xls, van die sowat 240 bladsye is hier beskikbaar.

Die fotokopie van die Grootboek is beskikbaar in die Heemkring se argief.