Publications/Publikasies

 

 

Publikasies van die Heemkring sluit in:

 

1) Die Stellenbosse Heemkring : tien jaar oud / Charles Fensham, red., 1978

2) Die Laan en sy mense / Annie Hofmeyr, 1982

3) Van Riebeeckstraat Stellenbosch : noordekant / Annie Hofmeyr, 1990

4) My Hofmeyr- en De Vosfamilie / Annie Hofmeyr, 1993

5) Die Musieklewe van Stellenbosch : ‘n beknopte oorsig gebaseer op die teks van ‘n uitstalling en lesings gedurende Die Stellenbosse Fees, 1998 / Reino Ottermann, red.

6) Indeks tot De Kaap de Goede Hoop : een nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730 / Ad Biewenga. Die indeks is saamgestel deur dr. Ockert Malan, e.a.

7) Generale Kasboek, Stellenbosch en Drakenstein.  Transkripsies saamgestel deur mev Sasa Malan e.a., DVD, 2018.

8) Stellenbosse Heemkring 50 jaar.  Marten Gründlingh en Johan de Villiers, 2018.

 

Navrae in verband met hierdie publikasies kan aan die Argivaris gerig word.

 

 

Panorama van die dorp Stellenbosch in die jaar 1776 / Panorama of the town Stellenbosch in the year 1776.