Vorige Vergaderings / Previous Meetings

 

 

Praatjies tydens vorige ledevergaderings is beskikbaar in mp3 formaat. Rig navrae aan die Argivaris. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Presentations at previous member meetings are available in mp3 format. Please enquire at the Archive.

 

 

Vir `n lys van praatjies, klik op een van die onderstaande skakels /

For a list of all the talks please click on one of the links below (list are unfortunately only available in Afrikaans)

 

 

Praatjies- in chronologiese volgorde

 

 

Praatjies- gerangskik volgens onderwerpe

 

 

Praatjies-gerangskik volgens sprekers

 
Schoongesicht, Afsluitingsfunksie, 2016
Schoongesicht, Afsluitingsfunksie, 2016
Schoongesicht, Afsluitingsfunksie, 2016
Schoongesicht, Afsluitingsfunksie, 2016