Membership/Lidmaatskap

 

 

Lidmaatskap van die Heemkring is oop aan enige persoon wat hom/haar vereenselwig met die bewaring van die kultuurgeskiedenis van alle kulture van Stellenbosch en distrikte.  Ledegeld beloop tans R50 per jaar en is betaalbaar aan die Sekretaris, me Alta Wagener. / R50 payable to the Secretary, Ms Alta Wagener