Ledevergaderings/Member Meetings

 

Ledevergaderings vind minstens vier keer per jaar plaas.  Gewoonlik praat 'n genooide spreker oor 'n onderwerp rakende Stellenbosch.  Onderwerpe van vorige vergaderings kan gesien word by Vorige Vergaderings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Member meetings are held at least four times per year.  Usually an invited speaker presents an oral presentation on a subject regarding Stellenbosch.  Subjects of previous meetings can be seen at Previous Meetings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

JAARPROGRAM 2022
 

BESTUURSVERGADERINGS

LEDEVERGADERINGS

SPREKERS

ONDERWERPE

Voorgelegen
Dorpstraat 116

N G Kerk
Stellenbosch-Wes
Konferensiekamer

Woensdag 10:00

Woensdag 19:00


9 Februarie
 

15 Maart

23 Maart
Algemene Jaarvergadering

Dr Hannes Theron

Eersterivier en Seevlakskommeling

11 Mei

18 Mei

Prof Albert Grundlingh

Van Zyl Slabbert in Stellenbosch


24 Augustus
 

14 September

Dr Eleanor Damon

Die Cysters van Pniel


12 Oktober
 

26 Oktober

Dr Cornelia de Kock

Liedere waarin daar na Stellenbosch verwys word


Saterdag 10:00
 


Afsluitingsgeleentheid
 

19 November

Old Nectar / Mooiplaas

AW het navraag gedoen
CJC sal navraag doen

Woordfees: Oktober 2022, Menseregtedag: 21 Maart
Skoolkwartale: 17 Januarie 25 Maart; 5 April - 24 Junie; 19 Julie 30 September; 11 Oktober - 14 Desember
Paasnaweek:15 - 18 April, Hemelvaart: 13 Mei, Vryheidsdag: 27 April, Werkersdag: 1 Mei, Vakansiedag: 2 Mei Jeugdag: 16 Junie,
Vakansiedag: 17 Junie, Vakansiedag: 8 Augustus, Vrouedag: 9 Augustus, Erfenisdag: 24 September.