Die Stellenbosse Heemkring

50-jr Herdenkingsbundel

Marten Grundlingh en Johan de Villiers

In Januarie 2017 het die bestuur van die Heemkring oorweging begin skenk aan die herdenking van die Heemkring se 50ste verjaardag (2018). Een van die voorstelle, wat deel sou vorm van die geleentheid, was om ’n boek oor die geskiedenis van die Heemkring daar te stel. Wat aanvanklik as ‘n taak van hoogstens 6 maande voorsien is, het egter 18 maande geneem om te voltooi. Die boek is bekend gestel tydens die Herdenkingfees op 24 Oktober 2018.

Die uitgawe beslaan 121 glansbladsye en verskaf ‘n bondige beskrywing van die Heemkring: die gebeure rondom die stigting van die Heemkring in 1968; die stigterslede; die amptenare van die bestuur oor die afgelope 50 jaar; erelede; die gereelde byeenkomste; die Argief, argivarisse en die verskeie data-tipes; projekte van die Heemkring en (ten slotte) verskeie voorbeelde vanuit die langste datastroom, naamlik die klankopnames. In aanhangsels tot die boek word ‘n kort insae verskaf in die data-inventarisse van die Heemargief. Die inligting word ryklik geïllustreer met foto’s (swart/wit en kleur) en tabelle.

Vir diegene wat belangstel in die geskiedenis van die Heemkring is hierdie boek ‘n interessante en waardevolle bron van inligting.

Skakel gerus die Argivaris (me. Alta Wagener, sien Kontakinligting) vir meer inligting. Die boek is ook ter insae by die Heemargief.


Heemkring Feesbundel