Lys van Persone wat in die Eerste Kerkhof begrawe is

 

Dokument waarin Stellenbosse inwoners onderneem om gereeld die verwaarloosde eerste kerkhof skoon te maak

(Sien ook Capensis 2/2003)

Van 1688 tot 1724 is daar gesamentlik boek gehou deur die Kollegie van Landdros en Heemrade en die Kerkraad.

Hierdie gesamentlike kasboeke word in die Kaapse Argiefbewaarplek geberg in volumes 1/STB 12/15 tot 12/18 (gedeeltelik) (verkeerdelik in die inventaris aangedui as “Military Cashbooks”.

Daar is lank aanvaar dat die kasboeke van die Gemeente Stellenbosch van voor 1725 en ander soortgelyke dokumentasie oor die vroegste jare van die gemeente verlore gegaan het, moontlik in die brand van 1712 wat die eerste kerkie en die grootste deel van die destydse dorpie verwoes het. In 2000 het hierdie dokumente weer aan die lig gekom ( Sien Capensis 2/2001) Die kasboeke van ná 1725 is apart gehou en díe van die Kerkraad is in die versameling by die N G Kerkargief opgeneem.

Hieronder verskyn uittreksels uit die vroegste kasboeke waarin (vir sommige jare) name aangegee word vir wie (in sommige gevalle deur wie) "kerkelijke gerechtigheden” (begrafnisgelde) aan die koster betaal is:

 

1/STB 12/15

 

1700

 

1/STB 12/15 (47)

6 jul - wed Jan Margera f6

- van Gerrit Cloete f6

- van Cobis van As f6

- van Christoffel Esterhuijs voor een kint f3

6 aug - van Jan Stevens Botma f30

- wegen Trijntie van Wijck f6

- een kint van Willem Nel f3

4 okt Plauc? Boudijn

1/STB 12/15 (49)

15 dec - Abram Pijl voor twee kinderen f12

- van wed Holders f6

- van Pieter Gersz f6

- Aernout Jans f6

- Bartholomeus Koopman voor een kind f3

 

1702

1/STB 12/15 (64)

11 feb Fijtie vanden Tempel f6

 

1708

1/STB 12/16 (57)

26 jul Trijn Ras f6

12 aug een kind van wed N. Cleef f3

12 aug een kind van Arij van Wijk f3

18 sep een kind van Arend Gildenhuijs f3

26 sep Pieter van Hern f6

26 sep Pieter Rochefort f6

15 dec Jean du Plessi f6

15 dec vrouw van Jan Elsevier f6

 

1709

 1/STB 12/16 (94)

Jacobus van Driel f6

Johannes Bockelbergh f6

een kind van Harmanus van Brakel f3

 

1712

1/STB 12/17 (17)

15 jan voor dood van juffr. Elberts op 19 dec

15 jan kind van Jan Nieman f3

15 jan kind van Ferdinandus Appel f3

13 dec Abraham Evertsz voor kerken geregtigheit f6

13 dec kind van Hendrik Scheffer f3

 

1713

1/STB 12/17 (36)

Pieter Robbertsz f30

Jan Elbertsz f6

Francina f6

Sara Jansz wed wijlen Andries Oelofsz f6

Jacobus van Eden en desselvs vrouw f12

de vrouw van Jan Mahieu f6

Gerrit Cloete f6

Willem Elbertsz f6

Arij van Wijk f6

Susanna Odendaal f6

Jan Cornelisz van Oudbeijerland f6

Wessel Pretorius met zijn vrouw en kind f18

Maarten Slabbert f6

de vrouw van Gerrit Roomond f6

Isaak Elbertsz f6

Ferdinandus Appel f6

Heijltie Holder f6

Catrina Saaijman met haar man f12

(waarsk Catrina Snyman en haar man Johannes Viljoen)

Michiel Meester f6

een kint van Pieter Willemsz Africano f3

twe kinders van Hans Conterman f6

een kint van Anthonij Vlotman f3

drie kinders van Klaas vande Westhuijsen f9

Claas Elbertsz f6

Dirk Coetse de jonge f6

Jacob Cloete f6

Coenraat Cloete f6

Pieter Cloete f6

 

1714

1/STB 12/17 (124)

ult feb Jan Mathieu zijn overleede huijsvrouw f15

ult feb Sara Couchet

Sara Coechet f6

Judik Smit f30

Susanna Beijer f6

Michiel Romondt f30

Gerrit Holder f6

Willem Terlingh f6

Pieter de Groot f6

de vrouw van Casper Batenhorst f6

Arije van Eeden f6

 

1715

1/STB 12/17 (48)

Catarina Kloeten f6

de wed Vanden Brink f6

Pieter Eeldijk [E onzeker] f6

Jakobus van den Bergen f6

een kind van diti Vanden Bergen f3

Jan van Eden f6

 

Uittreksel uit Biewenga se aantekeninge uit G2 9/a

(Hierdie dokument was wel aan A M Hugo bekend)

Grond vir die nuwe kerkhof rondom die huidige Moederkerk is  toegeken 1717

 

1725

10 dec doodskist van Harme Pal.. f15

9 mrt Harme Palmer f12

28 apr kind van Christoffel Smit f6

2 jun kind van Dirk Uijsch f6

13 jun kind van Willem van Staden f6

24 jun van Johannis van Breinen f12

3 aug kind van Hendrik Scheffer f6

5 aug van Weijer Hendrikse f12

16 sep Muntersz f34:14

 

1726

 

1 jan Johanijs Kaarelse v.d. Burgh f12

1 jan Roelof Henke van Nel f12

1 jan  Roelof Jonasse f12

feb Jan Lubben f12

feb Johannes Grevenbroek f30

feb Hendrik Frikkensz f12

feb kind van Pouwel Keijser f6

feb huisvrouw van W. d. Vos f12

feb Frans Lubben lijk f12

feb Kristina Vlok lijk f12

feb Jacobus van der Heijden f12

 

1728

 

11 apr Aletta Munters f7:8 graf f3

8 jun wed Munters en Rudolf Rigt f24

14 nov Matthijs Diderikse f12

 

1729

 

17 mrt Jan Jacobsz van Langendorp

27 dec Rudolf Rigt f7:8