Doderegister

Aan die einde van 1998 het ek, as lid van die Genealogiese Genootskap van S.A., begin interesseerd raak in die begraafplase van Stellenbosch en die distrik.

Toevallig hoor ek toe by dieStellenbosse Heemkring van 'n doderegister van die Gemeente Stellenbosch wat deur Marie-Lou Roux by die begraafplaas raakgeloop is.  Kort daarna het dieselfde register tydelik by Hennie Vos van die Museum te lande gekom.  Hy het toe vir die Museum en die Heemkring elk 'n fotokopie daarvan gemaak voor hy dit weer aan die munisipale beampte terugbesorg het. 

Hierdie deel van die doderegister, chronologies gerangskik, dek die periode 1874 tot September 1918.

Ek het by die Kerkargief in Kaapstad navraag gedoen en daar die volledige register vanaf 1765 tot 1873 en van Oktober 1918 tot 1946 gekry.  Vir die ander periodes was daar geen lyste nie behalwe 'n alfabeties gerangskikte lys wat strek van 1946 tot 1961.  (Hierdie lys het later geblyk onvolledig te wees.) Dit het my eienaardig voorgekom dat die lys van 1874 tot 1918 nie ook in die Kerkargief was waar dit klaarblyklik hoort nie. 

Ek het toe uitgevind dat 'n deel van die Stellenbosse Doderegister vir die periode 1874-1918 in die Stadsraad se Argief in die munisipale geboue bewaar word.  'n Besoek aan die verantwoordelike beampte, mnr Kruger, het opgelewer dat hierdie deel van die Doderegister waarskynlik in die Stadsraad se besit gekom het toe die administrasie van die begraafplaas in 1963 aan die Stadsraad oorgedra is.  Hy was daarmee eens dat dit eintlik die Kerkraad se eiendom is en in die Kerkargief tuishoort. 

Ek het toe die Kerkargief in Kaapstad besoek en met Ds Strydom, wat toe in beheer was, gereŽl dat 'n brief aan die Munisipaliteit en die Stellenbosse Kerkraad gerig word waarin die oorplasing van die Doderegister 1874-1918 na die Kerkargief versoek word. 

Ongelukkig het daar toe 'n verwarring ontstaan tussen die grafregister (Grootboek) (wat blykbaar daagliks in gebruik was by die begraafplaas) en die Doderegister (wat in die Stadsraad se argief bewaar is) en die saak het daar doodgeloop. 

Toe ek dit uitvind, het ek gereŽl dat Ds Strydom 'n verduidelikende brief opstel en, nadat die Stadsraad die nodige toestemming van die Nasionale Argief gekry het, het ek persoonlik die Doderegister van die Stadsraad na die Kerkargief in Kaapstad geneem waar ds Brown, wat ds Strydom opgevolg het, dit in ontvangs geneem het.

Ek het ook van die geleentheid gebruik gemaak om 'n volledige stel fotokopiŽe van die Doderegister te maak vir die Heemkring.

In die N.G. Kerkargief  was die Doderegister voorheen opgeneem in die volgende bande:

G2 4/4 van 1765 tot 1794 (Die band bevat ook doopinskrywings)
G2 4/5 van 1795 tot 1819 (Die band bevat ook doop- en huweliksinskrywings)
G2 8/1 van 1820 tot 1873. Agterin is 'n lys van die eienaars van die 25 "Verkochte Eigendoms Grafkelderen op het Nieuwe Kerkhof" (Vlakte)
G2 8/4 van Oktober 1918 tot 1946
asook G2 8/2 en 8/3 1947-1961.
Die register van 1874 tot September 1918 is hier bygevoeg as G2 8/5.

Die getranskribeerde Doderegister is hier beskikbaar as

STBDR.xls

Dit bevat al die inskrywings in die Doderegisters vanaf 1765 tot 1946.

Volledigheidhalwe is hier ook die inhoud van G2 8/2 & 8/3 ingesluit. Dit is  'n onvolledige alfabetiese lys waarvan die beelde van die bladsys nie ingesluit is nie. Meer volledige inligting oor sterfgevalle nŠ 1946 is beskikbaar in die Grootboek.

'n Volledige stel fotokopieŽ van die Doderegister en digitale beelde daarvan,  is opgeneem in die Argief van die Heemkring.